Programmakeuzes

Programmakeuze per wasprogramma is niet mogelijk.
De prijsstelling is een prijs per machine en voor alle wasprogramma’s dezelfde prijs

2 simpele redenen hiervoor.

Reden 1: de prijsstelling.

in de verhouding 55% – 35% – 10 % voor de  40 – 60 -90 graden.
de prijsstelling zou zijn €4,00 – €4,50 – €5,00 voor deze programma’s of je kiest voor alle programma’s €4,50 de netto opbrengst ligt gemiddeld 5% hoger.

Reden2: de ontwikkelkosten

Gaan dit softwarematig wel aanpassen. Dat betekent veel programmeer werk en hogere ontwikkelkosten. Als een wasmachine fabrikant zijn machine software aanpast, betekend ook dat wij de software moeten aanpassen. Dit zijn veel hogere kosten.

Om deze 2 redenen doen wij dit dus niet. Hierdoor is de terug verdien tijd minimaal 2 keer sneller en het rendement van uw investering ligt hoger.

Droog programma mogelijkheden

Voor het drogen zijn er 2 mogelijkheden.

Mogelijkheid 1:
Programma drogen, als er gebruik wordt gemaakt van vochtmeting. Hierbij wordt een vaste prijs per machine ingesteld ongeacht welk droogprogramma er wordt gekozen.

Mogelijkheid 2:
Tijd drogen, wordt over het algemeen het meest gebruikt. Hierbij kan uw  klant zelf de tijd bepalen in de door u vooraf ingestelde tijdblokken.

Een voorbeeld:  U stelt een startblok in van 10 minuten en opvolg tijdblokken van 4 minuten. Er wordt dan altijd gestart met 10 minuten en je kan als gebruiker dan opplussen met tijdstappen van 4 minuten

Er wordt een prijs bepaald voor het startblok €2,50 en voor elk opvolgende stap van 4 minuten €0,50

De rekensom wordt dan:
Startblok van 10 minuten is €2,50 elke 4 minuten extra kost €0,50. Als de klant kiest voor een droogtijd van 18 minuten dan betaald de klant dus €2,50 + € 0,50 + €0,50 =€3,50

Contact

info@paytowash.nl
Paytowash
Burg. Legroweg 104
9761 TD  Eelde
Nederland